Iuliana Slǎvulete (Lazar)

Cabinet de Avocat

Misiunea CABINETULUI DE AVOCAT – IULIANA SLǍVULETE este de a identifica cele mai eficiente strategii atât pentru situațiile cu potențial impact juridic, cât și pentru problemele de natură juridică cu care vă confruntați.
Sunt aici să vă asigur apărarea, în conformitate cu drepturile și interesele Dvs. legitime!

dreptate
contract

"

Despre // Mine

IULIANA SLǍVULETE

    Vă întâmpin cu un prietenos Bun venit! pe site-ul de prezentare al formei de exercitare a profesiei de avocat.

    Sunt avocat titular al CABINETULUI DE AVOCAT – IULIANA SLǍVULETE. Am absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, promoţia 2010-2014, iar un an mai târziu, cursurile de master din cadrul aceleiaşi facultăţi, specializarea – Dreptul european şi naţional al afacerilor. Din anul 2016 sunt membru al Baroului Cluj, al Uniunii Naționale a Barourilor din România și Avocat European. Ulterior finalizării stagiaturii, respectiv, promovării examenului de definitivat, am devenit avocat-partener în cadrul unei societăți civile de avocați, cu sediul profesional în mun. Cluj-Napoca. Încă din timpul facultății am căutat să pun baze solide cunoștiințelor juridice, iar în toți acești ani am dobândit atât o experiență vastă în diverse domenii de practică, dar și o bună capacitate de organizare. Cunoașterea diverselor arii de practică a contribuit la prestarea, de calitate, a serviciilor de consultanță juridică. Ca avocat litigant, am gestionat diverse dosare complexe, concentrându-mi activitatea în materia litigiilor de drept civil, dreptul afacerilor, dreptul muncii, lucrând intens inclusiv în sfera dreptului penal. Sunt în continuă specializare în materia dreptului european, comunitar, dat fiind caracterul dinamic și complex al acestui domeniu de practică. În cauzele instrumentate și, implicit, în relația cu clienții, am acționat cu profesionalism, onestitate și dedicație, căutând să contribui la soluționarea fiecărui caz în parte într-o manieră cât mai eficientă, corespunzătoare nevoilor și intereselor legitime ale clientului.

Arii de
PRACTICĂ

Dreptul muncii

Este acea ramură a dreptului al cărei obiect de reglementare îl constituie raporturile sociale de muncă. Atât angajatorilor cât și salariaților le revin o serie de drepturi și de obligații specifice, ce izvorăsc, de regulă, din lege, dintr-un contract colectiv de muncă, dintr-un contract individual de muncă, etc. Indiferent că vă aflați în poziția angajatorului sau în poziția salariatului, consultarea unui avocat este esențială fie pentru a preveni un litigiu de dreptul muncii, fie pentru a asigura apărarea necesară.

Dreptul consumatorului

Această ramură a dreptului este destinată tuturor cetățenilor care au calitatea de consumatori și are ca scop îmbunătățirea calității vieții. Într-o societate civilă, comerțul trebuie să se realizeze într-o manieră echitabilă. Protecția drepturilor și intereselor consumatorilor a devenit o prioritate a politicilor Uniunii Europene, iar pentru a asigura atât informarea cât și respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor, IULIANA SLǍVULETE – CABINET DE AVOCAT vine în spijinul Dvs. cu o serie de servicii personalizate în funcție de particularitățile fiecărei situații.

Dreptul European

Din anul 2007, românii nu mai sunt doar cetățenii propriei țări, sunt și cetățeni ai Uniunii Europene. Dat fiind faptul că, anumite reglementări comunitare au aplicabilitate directă și caracter prioritar față de cele de drept național, anumite norme de drept european pot aduce câștig de cauză în acțiunile aflate pe rolul instanțelor de judecată, iar cunoașterea și aprofundarea dreptului european de către IULIANA SLǍVULETE – CABINET DE AVOCAT constituie un avantaj în asigurarea apărării drepturilor și a intereselor legitime ale Dvs.

Dreptul afacerilor și drept societar

Când vine vorba despre raporturile dintre profesioniști, respectiv, dintre aceștia și alte subiecte de drept, este foarte important să facilităm, dintr-o fază incipientă, mediul propice reușitei. De cele mai multe ori, consultarea unui avocat anterior inițierii oricăror demersuri cu impact juridic, constituie cea mai bună decizie, cu atât mai mult cu cât, timpul și costurile avansate vor fi semnificativ diminuate.

Dreptul civil

Este cea mai veche ramură a dreptului privat român și reprezintă ansamblul normelor de natură civilă susceptibile să reglementeze raportuile juridice patrimoniale și cele nepatrimoniale ce se stabilesc între persoane fizice și/sau persoane juridice, aflate pe o poziție de egalitate. În materia dreptului civil intervin o multitudine de implicații practice, iar IULIANA SLǍVULETE – CABINET DE AVOCAT vine în sprijinul Dvs. prin acordarea serviciilor juridice ce țin de apărarea și valorificarea drepturilor, respectiv, a intereselor legitime ce izvorăsc din diverse raporturi de drept civil. Fie că este vorba despre întocmirea, negocierea, respectiv, încheierea unui anumit tip de contract, despre angajarea răspunderii contractuale sau a celei delictuale, despre apărarea unui drept care s-ar putea pierde, fie că doriți încetarea căsătoriei sau clarificarea unor aspecte ce țin de regimurile matrimoniale, răspunderea părintească, programul de vizită, creanțele privind întreținerea sau alte asemenea, vă stăm la dispoziție printr-o serie de servicii personalizate în funcție de particularitățile fiecărei spețe.

Dreptul internațional privat

Are ca obiect de reglementare raporturile de drept privat cu element de extraneitate. Elementul de extraneitate reprezintă acea împrejurare de fapt care stabilește legătura unui raport juridic cu mai multe sisteme de drept. În această materie pot să apară diferite probleme legate de: determinarea instanței competente să soluționeze cauza dedusă judecății, identificarea regulilor de procedură aplicabile, determinarea legii de fond aplicabile, stabilirea efectelor juridice antrenate de hotărârile judecătorești pronunțate de către instanțele străine. IULIANA SLǍVULETE – CABINET DE AVOCAT vă oferă consultanță, cu promptitudine și eficiență, inclusiv în această materie a dreptului.

Ce mă recomandă ?

PROMPTITUDINEA

PROFESIONALISMUL

PRODUCTIVITATEA

Ce ma recomanda?

Servicii

    Avocatul nu are doar rolul de a rezolva probleme, el le poate și preîntâmpina. Tocmai de aceea, indiferent că este vorba despre o situație cu potențiale implicații sau consecințe juridice, că vă aflați în etapa negocierilor precontractuale, că vă confruntați cu o problemă juridică, consultarea avocatului constituie primul pas în asigurarea apărării drepturilor și a intereselor legitime.

IULIANA SLǍVULETE – CABINET DE AVOCAT vine în sprijinul Dvs., cu promptitudine și eficiență, printr-o serie de servicii specifice și personalizate în funcție de natura și complexitatea problemelor juridice:

 • Întocmire și redactare diverse documente – acte constitutive, înscrisuri adiționale, contracte individuale de muncă, etc.;

 • Asistență juridică în materia recuperării de creanțe. Executări silite. Contestații la executare;

 • Asistență juridică cu titlu permanent în activitatea curentă a societăților;

 • Elaborarea unor opinii legale cu privire la diverse înscrisuri;

 • Întocmire și personalizare contracte. Analiză contracte;

 • Asistență și consultanță pe perioada negocierilor;

 • Asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată;

 • Asistență în relația cu diverse autorități și instituții;

 • Consultanță juridică preventivă;

 • Notificări. Somații;

 • Tranzacții.

Care sunt pașii pentru a obține o consultanță online ?

1. Programarea

Completați formularul alăturat selectând data și ora dorită și prezentați, pe scurt, cazul Dvs.

2. Plata

Sigur, rapid și simplu! După completarea formularului, plata se realizează online, cu cardul.

3. Confirmarea

Veți primi un e-mail de confirmare a programării și toate informațiile necesare.

4. Consultanță

În data și la ora selectată, consultanța se va desfășura accesand link-ul primit prin intermediul email-ului.

Selectați tipul de consultanță dorit*
Numele Dvs.*
E-Mail*
Telefon*
Mesajul Dvs.
Total de plată
LEI

Iuliana Slǎvulete (Lazar)
Cabinet de avocat

Site avizat prin Hotărârea nr. 234/07.12.2021 a Consiliului Baroului Cluj.